అరెస్ట్ అవుతున్న Tik Tok యూజర్స్

 

తమిళనాడులో కొంతమంది యువకులు బాజబ్తా పోలిస్ స్టేషన్ నుండి బయటకు వస్తూ ఎవరికి భయం అంటూ పాడుతూ టిక్ టాక్ విడియో చేశారు అది చూసిన పోలిసులు వారిని మళ్ళి అరెస్ట్ చేశరు. ఇదిలా ఉంటే.. జలందర్ నుండి ఢీల్లి వెళ్ళే ఓల్వ బస్సు నడుపుతున్న అమన్జట్ సింగ్ అనే డ్రైవర్ బస్సు నడుపుతూ టిక్ టాక్ విడియోలు చేసినందుకు అతన్ని కూడా అరెస్ట్ చేశారు.

Videos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *