ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద ధ్యాన కేంద్రం ;75 వ వార్షికోత్సవం

ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద ధ్యాన కేంద్రం30 ఎకరాలలో విస్తరించి ఉన్న హైదరాబాద్ శివార్లలో 40 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న కన్హా శాంతివనం ఒక కేంద్ర మరియు ఎనిమిది ద్వితీయ

Read more