ఎలా బుద్ధిచెప్పాలో ఆలోచించి….నటి తాప్సి

సినీ నటి తాప్సికి ఓ ఆకతాయి నుంచి చేదు అనుభవం ఎదురైందట. తాప్సికి మాత్రం పవిత్రమైన పుణ్యస్థలంలో ఆకతాయి చేష్టలు ఎదురయ్యాయట. ఈ విషయాన్ని ఆమె ఓ

Read more