కుక్కలతో మాట్లాడితే తెలివి పెరుగుతుందట

  అవునండీ.. ఇంట్లోని పెంపుడు జంతువు కుక్కతో మన ఫీలింగ్స్ ను షేరు చేసుకునేవాళ్ళు మామూలు మనుషులకన్నా.. మేధావులూ.. తెలివైనవారట, చికాగో యునివర్సిటీ శాస్త్రవేత్తలు చెప్పిన మాటిది,

Read more

బామ్మ చెవిలో నుండి బయటపడ్డ పురుగు

Read more