వెదురుబొంగు బాటిళ్లు, వీటిలో పోసిన నీళ్లు చల్లగా…..

  ఎండాకాలం లో ప్లాస్టిక్‌ బాటిల్స్‌ నీరు వీడిగావుంటాయి. ప్లాస్టిక్‌కు వీడ్కోలు పలికి ప్రకృతివైపు వెళ్లడానికి ఎక్కువ మందిని ప్రభావితం చేసిన వ్యక్తి దృతిమాన్‌ బోరా. అస్సాంలో

Read more