మీ చర్మం ఏ రకమో తెలుసుకోండి ఇలా…..

 ఉత్పత్తులు వాడేముందు మీ చర్మం ఏ రకమో తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ‘చర్మతత్వం తెలుసుకొని బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్‌ను ఉపయోగిస్తే సరైన ఫలితం ఉంటుంది’ అంటున్నారు సౌందర్య నిపుణులు.

Read more