బోనమెత్తిన వెంకయ్య…

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా నిర్వహిస్తున్న మహంకాళి బోనాలు కన్నుల పండువగా జరిగాయి.  మంగళవారం బోనాల వేడుకలో పాల్గొన్న కేంద్ర మంత్రి వెంకయ్యనాయుడు పాల్గొన్నారు. స్వయంగా బోనమెత్తిన వెంకయ్య…మహంకాళి

Read more