రైల్వే,ఆర్టీసీలో పాత నోట్ల ఈ అర్థరాత్రి నుండి ముగియనుంది…

రైల్వే,ఆర్టీసీలో పాత నోట్ల కథ ఈ అర్థరాత్రి నుండి ముగియనుంది. పాత 5వందల రూపాయ నోట్లు ఇక రైళ్లు, ఆర్టీసీ బస్సుల్లో చెల్లవు. రైలు, బస్సు ,సబర్బన్,

Read more