జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కు షాక్ ఇచ్చిన కేంద్ర సంస్థ

అనుకుంటాం కాని అప్పుడెప్పుడో మనం చేసిన చిన్న చిన్న పొరపాట్లు, తప్పులు ఇప్పుడు మన మెడకు చుట్టుకుంటాయి. సరిగ్గా అలాంటి చిక్కులో పడ్డాడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్. ప్రస్తుతం

Read more