కీరవాణిని ఫుట్ బాల్ ఆడుతున్నారు

రిటైర్ కావాలి అని డిసైడ్ అయినప్పుడు దాన్ని వీలైనంత ప్రశాంతంగా గౌరవప్రదంగా చేసుకుంటే తర్వాత గడిపే రోజులు హాయిగా ఉంటాయి. అలా కాకుండా ఏదో ఒక వివాదాన్ని

Read more