బిగ్ బాస్ లో రైలు ప్రయాణం

బిగ్ బాస్-3 39వ ఎపిసోడ్ మొత్తం సరదాగా సాగింది. ఈ ఎపిసోడ్ లో బిగ్ బాస్ ఇంటి సభ్యులకు ‘ఛలో ఇండియా’ అనే టాస్క్ ఇచ్చారు. ఈ

Read more