తెలంగాణ యాత్రకు మంగళహారతి ఇచ్చి తిలకం దిద్దిన పవన్ కల్యాణ్ సతీమణి

ఎప్పుడూ లేనంత మెలోడ్రామా జనసేన కార్యాలయం వద్ద చేరుకుంది. రాజకీయాలకు సంబంధించినంత వరకూ తాను మాత్రమే ఇన్ వాల్వ్ అయి.. తన కుటుంబ సభ్యుల్ని ఏమాత్రం ఎంటర్

Read more