సుప్రీమ్ హీరో డేట్ కు వెళ్ళాడా!

గత రెండేళ్ళలో ఆరు డిజాస్టర్లతో బాగా డిఫెన్స్ మోడ్ లోకి వెళ్ళిపోయిన సుప్రీమ్ హీరో తేజ్ ఐ లవ్ యు తర్వాత కొంత గ్యాప్ తీసుకుని చిత్రలహరితో

Read more