భారత్ పర్యటన జ్ఞాపకాలను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేనన్నట్రంప్

న్యూఢిల్లీ : భారత్ లో తన పర్యటన జ్ఞాపకాలను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేనని ట్రంప్ అన్నారు. భారత్ కు అత్యంత అధునాతనమైన అపాచీ, ఎంహెచ్ 60 రోమియో హెలికాప్టర్లను

Read more