న్యూ ఇయ‌ర్ సంబరాల కోసం మహేష్ బాబు

మరో రెండు మూడు రోజుల్లోనే  అంతా న్యూ ఇయర్ మూడ్‌లోకి వచ్చేస్తారు. ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడ పార్టీలు చేసుకోవాలా అంటూ ప్లాన్స్ కూడా సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు. తెలుగు ఇండస్ట్రీలో

Read more