ఓటర్‌ ఐడీతో ఆధార్‌ అనుసంధానం

ఓటర్‌ ఐడీతో ఆధార్‌ అనుసంధానం, ఓటరుగా నమోదుకు జనవరి 1 వరకు మాత్రమే అవకాశం ఉంది. దీన్ని సంవత్సరంలో పలు పర్యాయాలు వినియోగించుకునే వీలు, మహిళలు, పురుషులన్న

Read more