ట్రంప్ భారత్ పర్యటనకు కారణం

అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ రెక్కలు కట్టుకొని భారత్ లో వాలేందుకు ఓ ముఖ్య కారణమే ఉంది. అమెరికాలో మరో ఎనిమిది నెలల్లో అధ్యక్ష ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. ఈ

Read more