రెండు నెలల్లో తాప్సీ రచ్చ రచ్చ

పింక్‌ సినిమాతో తాప్సీ టైమ్‌ స్టార్ట్‌ అయింది. అంతకు ముందు చెప్పుకోతగ్గ సినిమాలు కొన్ని చేసినప్పటికీ తాప్సీకి గుర్తింపు రాలేదు. పింక్‌తో తను నటించగలదని ప్రూవ్‌ అవడం,

Read more