ఛాలేంజే కాదు సేవ్ చేయమంటున్న సల్మాన్ ఖాన్

  బాలివుడ్ కండలవీరుడు సల్మాన్ ఖాన్ బాటిల్ కప్ ఛాలెంజ్ చాల విన్నుతరంగా ఉంది. ఇది ఒక ఛాలెంజ్ కాదు నీటిని సేవ్ చేయమని చెప్పుతున్నట్టు ఉంది.

Read more