75 గజాల్లోపు ఇంటి స్థలం ఉంటే పన్నుఅవసరంలేదని,

వేములవాడ:వేములవాడ పట్టణ ప్రగతి సమ్మేళనం కార్యక్రమంలో ప్రణాళికాబద్ధంగా పట్టణాలు అభివృద్ధి చెందాలని, పట్టణాల్లో అవినీతి లేకుండా రూపాయి లంచం ఇవ్వకుండా ఇల్లు కట్టుకునే అవకాశం ఇవ్వాలని ఐటీ, పురపాలక

Read more