నోటి దుర్వాసన తోలగిపోవడానికి

నోటి దుర్వాసనకు కారణాలు అనేకం. మధుమేహం, చిగుళ్లు, దంతాల వ్యాధుల కారణంగా నోటి నుంచి దుర్వాసన వెలువడుతుంది. తగినన్ని నీళ్లు తాగకపోయినా, కొన్ని రకాల మందుల కారణంగా

Read more