పీల్చేగాలి లో కొద్ది కాలుష్యం ఉన్నాహృద్రోగాల ముప్పు

వాయు కాలుష్యం మోతాదు ఎంత తక్కువగా ఉన్నా దాని ప్రభావంతో హృద్రోగాల ముప్పు తప్పదని ఆస్ట్రేలియాలోని సిడ్నీ వర్సిటీ శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ ముప్పు వృద్ధులకు మరీ

Read more