టిక్ టాక్ డాన్స్ తో ఊడపీకిచ్చిన కిలాడి

టిక్ టక్ డాన్స్ తో తమ ఉద్యోగాలనే పోగొట్టుకున్నారు ఇద్దరు ఉద్యోగులు. విషయానికి వస్తే ఢిల్లీ ట్రన్స్ పొర్ట్ కర్పొరేషన్ లో పనిచేసె ఇద్దరు ఉద్యోగులు ఒక

Read more

అరెస్ట్ అవుతున్న Tik Tok యూజర్స్

  తమిళనాడులో కొంతమంది యువకులు బాజబ్తా పోలిస్ స్టేషన్ నుండి బయటకు వస్తూ ఎవరికి భయం అంటూ పాడుతూ టిక్ టాక్ విడియో చేశారు అది చూసిన

Read more