సినిమా లాస్ట్ లో స్టాండింగ్ ఓవేషన్ ఇచ్చారంటే నమ్మలేదు

Read more

నా బిడ్డకు దక్కిన విజయంగా భావిస్తున్నా: చిరంజీవి

‘‘రామ్‌చరణ్‌కి శర్వానంద్‌ స్నేహితుడు. చిన్నప్ప ట్నుంచీ అతణ్ణి చూస్తే హీరో మెటీరియల్‌ అనిపించేది. కానీ, చాలా సౌమ్యంగా ఉండే శర్వా హీరో అవుతాడనీ, తనకి సినిమాలపై ఆసక్తి

Read more