ముస్లిం అమ్మాయిలు బురక ముసుగు తో నే క్రికెట్

ఒకప్పుడు క్రికెట్ పురుషులు మాత్రమే ఆడతారన్న అభిప్రాయం ఉండేది. కానీ, ఇప్పుడు అంతా మారిపోయింది. మేము కూడా పురుషులతో దీటుగా క్రికెట్‌లో రికార్డులు సృష్టిస్తామని ఈ అమ్మాయిలు

Read more