బిగ్ బాస్-3 లో మిస్టరీ ఫ్రెండ్ ఎంట్రీ

బిగ్ బాస్-3 44వ ఎపిసోడ్ లో ఎలిమినేషన్స్ కి నామినేషన్స్ జరిగాయి. రాజాధి రాజా గణనాథ విఘ్నేశ్వరాయ అనే పాటతో ఇంట్ సభ్యులు నిద్ర లేచారు. వినాయక

Read more