ప్రపంచంలోనే అత్యంత భారీ పుష్పం

ఇండోనేసియా: ప్రపంచంలోనే అత్యంత భారీ పుష్పం ఇండోనేసియాలో విరబూసింది. ఎరుపు రంగు దళసరి రేకులు.. వాటిపై తెల్లటి మచ్చలతో కూడిన రఫ్లేసియా తువాన్‌ ముడే చూపరులను ఆకుట్టుకుంటోంది. సుమత్రాలోని అగమ్‌ సంరక్షణ కేంద్రంలో ఉన్న ఈ పుష్పాన్ని అధికారులు కొలవగా.. దాని వ్యాసం 3.6 అడుగులు ఉండటం విశేషం.

Videos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *