పోలిసులతోనే వాదులాటకు దిగిన ఓ తాగుబోతు

 

ఫుల్లుగా తాగిన వ్యక్తిని పోలీసులు ఆపి విచారిస్తుండగా.. రివర్స్ లో వారినే.. తిడుతూ.. పచ్చి బూతులు మాట్లాడుతూ.. రచ్చ రచ్చ చేసాడొక తాగుబోతు, ఫైనెందుకు కట్టాలంటూ… మందు అమ్మటం బందు పెట్టండి అంటూ… వాగ్వాదానికి దిగాడు

Videos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *