అరెస్ట్ అవుతున్న Tik Tok యూజర్స్

  తమిళనాడులో కొంతమంది యువకులు బాజబ్తా పోలిస్ స్టేషన్ నుండి బయటకు వస్తూ ఎవరికి భయం అంటూ పాడుతూ టిక్ టాక్ విడియో చేశారు అది చూసిన

Read more

Tik Tok భయటపెట్టిన బాగోతం

2016 లో తప్పిపోయాడని పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లెంట్ ఇచ్చిన వ్యక్తి అప్పటినుండి జాడ తెలియక పోగా.. ఇప్పుడు ఇంకొక మహిళతో Tik Tok  చేస్తూ పట్టుబడ్డాడు,

Read more